Вимоги до оформлення тез на студентську конференцію

Обсяг тез – до 2 сторінок формату А4.

Для всіх (!) елементів тез: шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1.5, абзац – 1 см. Всі поля сторінки – 2 см.

Надсилати тези у форматі *.pdf

Структура тез доповіді: 

 1. Назва
 2. Автори (ім’я та прізвище повністю).
 3. Установа, в якій виконана робота.
 4. Основний текст тез доповіді.

Слід обов’язково вказати наукового керівника (дивись Приклад правильного оформлення тез доповіді: Файл-шаблон у форматі *.docx, який можна використати як заготовку для оформлення тексту матеріалів конференції (файл “1-Шевченко_ТГ.doc“).

Пам’ятайте, що «При публікації результатів дослідження, що проводилося групою вчених, всі, хто брав творчу участь у роботі, мають бути зазначеними як автори;
у разі необхідності може бути зазначено їхній особистий внесок. Тільки реальний творчий внесок у наукову роботу може слугувати критерієм авторства.»
[«Етичний кодекс ученого України», Постанова №2 НАН України від 15 квітня 2009 р.]


Основний текст ділиться на розділи: Вступ, Матеріали і методи, Результати, Висновки, Література

Ілюстрації виконуються якісно, в графічних редакторах, розміщуються в тексті з усіма необхідними підписами.

Підписи до рисунків друкуються під рисунками прямим шрифтом, слово “Рис.” з номером — курсивним (детальніше в поясненнях п.6. Оформлення рисунків).

Розмір шрифту на графіках та діаграмах повинен бути таким же, як в основному тексті статті.

 Тези висилати на e-mail: plodivnytstvo@udau.edu.ua 


Структура основного тексту тез доповіді 

 1. Вступ

У вступі доцільно дуже коротко висвітлити актуальність теми, за необхідності вказати мету досліджень, якщо її не зрозуміло з назви.

Актуальність доцільно обґрунтувати лаконічним (до 5 рядків) оглядом сучасних наукових джерел (саме наукових джерел – статей та монографій, а не навчальної літератури). Посилання в тексті на джерела зазначають порядковим номером згідно списку використаних джерел (детальніше в поясненнях п.5. Список використаних джерел), виділеним квадратними дужками, наприклад: «…у працях [1, 3]…».

Не варто наводити у вступі загальновідомі факти та «воду». Наприклад, у читальника не буде бажання читати ваші тези, якщо вони починаються з таких фраз: «Садівництво – дуже важлива галузь народного господарства, від якої залежить…» або «Рішенням 20 з’їзду партії визначено провідну роль плодоовочевої галузі як дуже важливої галузі народного господарства…», «Плоди та овочі є незамінними харчовими продуктами…».

 1. Матеріали та методи

Тут слід лаконічно описати об’єкти, які досліджуються, за необхідності – їх основні властивості, перерахувати застосовані методики досліджень. Якщо методика стандартна, типова – просто вказати її назву. Якщо методика розроблена вами – описати її більш детально, але теж дуже лаконічно, без води та загальновідомих фактів.

Типова помилка – писати в цьому розділи те, що не стосується методики. Тому ще раз нагадуємо – в розділі «Матеріали та методи» треба писати лише про об’єкти та явища, які досліджено, і методи, які використані вами.

Типовою помилкою є фраза «При досліджені використовувались наступні методи: експериментальний, лабораторний, статистичний, порівняльного та теоретичного узагальнення…». Це лише констатування, які саме бувають методи досліджень. Зазвичай цю фразу диктують студентам на лекціях, і жоден зі студентів не розуміє її до кінця. В такому вигляді фраза не має наукової цінності. Доцільно писати так: «Для наукового обґрунтування результатів досліджень <вказати конкретне явище, технологічну операцію> використаний статистичний метод, а саме <розписати, як саме цей метод використаний>.

 1. Результати

Цей розділ найбільший, обсягом до 2/3 ваших тез.

Наголошуємо, в цьому розділі теж все має бути лаконічно та без «води». Головна мета розділу донести до читача одержані Вами факти та висвітлити закономірності і залежності, що з них слідують.

Поширена помилка – відношення до тез як до Звіту про виконану роботу. Набагато цікавіше читати наукові статті, якщо вони представлені не як звіт. Для цього треба прибрати слова «паразити». Наприклад, «встановлено», «визначено», «в даній роботі», «згідно результатів досліджень». Ви є автором наукової тез, і читач вже автоматично розуміє, що представлені результати стосуються саме ваших досліджень, все визначено та встановлено саме вами.

 1. Висновки

У висновках не потрібно повторювати те, що написано в інших розділах. Це 1–2 коротких, заключних речень ваших тез. У висновках можна підсумувати наукову новизну, або цінність отриманих результатів, і де їх можна використати. Типові слова «паразити» цього розділу – «отже» та «згідно результатів досліджень». Без цих та схожих слів суть ваших тез не зміниться, але якість покращиться.

 1. Список використаних джерел

Рекомендуємо посилатись лише на сучасну наукову літературу. Наукова література – це статті та монографії. Сюди не відносяться підручники, навчальні посібники, стандарти, закони, патенти, сайти, паспорти обладнання, рекламна інформація.

Найкращий спосіб довести, що ваша тема актуальна саме зараз і саме в усьому світі (а не лише 40 років тому на шостій частині земної кулі) – це навести в списку використаних джерел декілька (1–2) сучасних закордонних статей. Їх можна знайти багато за ключовими словами на сайті www.sciencedirect.com

 1. Оформлення рисунків

Доведіть, що ви справді науковець. Виконайте рисунок або графік в графічному редакторі якісно. Сканований рисунок, або виправдовування, що «нам так намалював комп’ютер» принижують вас як науковця.

Типові вимоги до рисунку такі:

 1. Лише чорний (не сірий) колір ліній та тексту на лише білому фоні.
 2. Розмір тексту на рисунку такий же, як і в тексті тез.
 3. Раціональні товщина ліній та розмір маркерів на графіках. Осі, сітка виконуються тонкими лініями (в Excel вибирається найтонша лінія), а товщина кривої на графіку – основною лінією.

Увага! Колір осей та сітки в Excel по замовчуванню є сірими, тому потрібно виправити їх на чорний. Фон рисунків автоматично сірий – їх потрібно виправити на білий.

Чи можна представляти фотографії експериментальної установки?

Ні. Фотографія установки наукової цінності не має. В чорно-білому збірнику тез вона виглядатиме погано, і принцип роботи не можливо зрозуміти. Доцільно представити просту зрозумілу всім схему установки.

Чи можна представляти кольорові рисунки (поля напружень, температур, швидкостей)?

Краще не представляти. В збірнику тез 2 кольори – чорний і білий. Такі рисунки – це зазвичай необроблена інформація, без наукової цінності. Якщо ви плануєте ігнорувати цю пропозицію та вставити кольоровий рисунок, тоді обов’язково опишіть у тезах доповіді, яка наукова цінність такого рисунку, і що можуть зрозуміти з чорно-білого роздрукованого варіанту інші науковці.

 1. Мова тез доповіді

Якщо ви пишете тези просто для звіту – для вас мова, як і всі інші елементи структури, не важлива.

Якщо ви бажаєте представити ваші наукові розробки для світової наукової спільноти – пишіть тези англійською.

99% наукової інформації в світі представлено саме англійською мовою. Тому, якщо Вам важко перекласти весь текст, то зробіть коротку анотацію англійською про що йдеться в публікації.

У будь якому випадку, рекомендуємо навести ключові слова для пошуку Вашої публікації в мережі Інтернет іншими науковцями.


Запрошуємо Вас залишити стереотипи та долучитись до розвитку світової науки! 


Прохання до наукових керівників. Будь ласка, ретельно вичитуйте та рецензуйте тези доповіді. На вас відповідальність за престиж конференції.