Вимоги до оформлення

До друку приймаються тексти доповідей обсягом 2-6 сторінок, підготовлених з допомогою текстового редактора MS Word у вигляді файлу форматів *.doc, або *.rtf.

Загальні вимоги до подання та оформлення тексту доповіді:

 1. Аспірантам та здобувачам у вигляді зноски обов’язково вказувати посаду, вчене звання та П.І.Б. наукового керівника.
 2. Матеріали готуються українською мовою обсягом 2-6 сторінок. 
 3. До тексту доповіді додаються ідентичні за змістом анотації обсягом до 57 повних стрічок: українською, англійською та російською мовами.
 4. Формат сторінки: А4; орієнтація – книжкова; поля з усіх сторін – 20 мм.
 5. Шрифт основного тексту: Times New Roman; розмір шрифту – 14.
 6. Вимоги до абзацу: міжрядковий інтервал – 1; вирівнювання – за шириною; відступ першого рядка – 1,25 см.
 7. Нумерацію сторінок і розставляння переносів у словах не використовувати!
 8. Математичні формули повинні бути набрані з допомогою вбудованого редактора Microsoft Equation 3.0. Рекомендується формули нумерувати.
 9. Допускається використання рисунків (схем, діаграм, фотографій тощо). Рисунки повинні бути чіткими, мати підписи.
 10. Допускається використання таблиць. Шрифт таблиць аналогічний до основного тексту.
 11. Кожна таблиця і рисунок повинні мати номер і назву.
 12. Пропонуємо оформити джерела згідно з вимогами ВАК України за допомогою порталу VAK.in.ua
 13. Файл тексту доповіді повинен мати назву: Секція-Прізвище_Ініціали.doc,
  наприклад: 1-Шевченко_ТГ.doc.
 14. Файл копії квитанції повинен мати назву: Секція-Прізвище_Ініціали_оплата,
  наприклад: 1-Шевченко_ТГ_оплата.pdf
 15. Файл заявки (якщо не використовувати on-line реєстрацію) повинен мати назву: Секція-Прізвище_Ініціали_заявка.doc,
  наприклад: 1-Шевченко_ТГ_заявка.doc

Увага! Тексти доповідей, які не відповідатимуть вимогам, надіслані без грошового переказу або пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть.

Зразок структури тексту доповіді

НАЗВА ДОПОВІДІ (14 pt)

ПРІЗВИЩЕ Ініціали, науковий ступінь, вчене звання (12 pt)
Навчальний заклад (установа), місто (12 pt)
Кафедра (відділ), посада (12 pt)

Анотація українською мовою (12 pt)

Виклад основного матеріалу. (14 pt)

Таблиця 1
Назва таблиці
(таблиця)
 
(Ілюстрація до тексту)
Рис. 1. Назва рисунка:
(розшифрування скорочень термінів наведених у рисунку)
 
Анотація англійською мовою (12 pt)
Анотація російською мовою (12 pt) 
Література (12 pt) 
 1. (12 pt)
 2. (12 pt)
 3. (12 pt)

Увага! Організатори конференції гарантують збереження конфіденційності особистих даних авторів! Жодні дані, зазначені авторами в заявці чи при on-line реєстрації, не будуть передані третім особам!

Пропонуємо посилання на три вкладених файли:

 1. Файл із вище зазначеними вимогами до оформлення (файл “Вимоги до оформлення“).
 2. Файл-шаблон заявки1 на участь у конференції (файл “Заявка_бланк“).
 3. Файл-шаблон у форматі *.docx, який можна використати як заготовку для оформлення тексту матеріалів конференції (файл “1-Шевченко_ТГ.doc“).
1 Заявка на участь в конференції виконується за бажанням автора. Як альтернатива заявці – це on-line реєстрація учасника конференції.